«
»
Produktionsstyring

Teorien at reklamebureauer ta- ger sig dyrt betalt for produk- tionsstyring er ikke helt grund- løs. Derfor kommer det måske bag på dig, at Dimenzions kan konkurrere – selv med trykke- rier. Og vel at mærke uden at vi læsser noget af ansvaret over på dig. Hvordan det kan lade sig gøre, er ikke en fabrikshemme- lighed. Det handler såmænd om gode netværk og tætte samar- bejdsaftaler. Samt vores næsten hysteriske trang til at spare, hvor spares kan. (klik på pilene under billedet og se flere eksempler)
Men lad det komme an på en prøve. Benyt PRISTJEK formula- ren og få et uforpligtende tilbud på en konkret opgave.

Dimenzions Reklame- og produktionsbureau | Åboulevarden 60, 2. Sal | 8000 Aarhus | +45 60 12 78 79 | info@dimenzions.dk